Раздел Тема 4. Хімічний зв’язок електронних оболонок атомів. § 40. Поняття про хімічний звязок та електронегативність елементів