Раздел РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук. § 10. Хлоридна кислота і хлороводень