Раздел РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук. § 11. Основи