Раздел РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук. § 12. Амфотерні гідроксиди й оксиди