Раздел РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук. § 14. Хімічні властивості солей