Раздел § 15. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей