Раздел РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук. § 15. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей