Раздел РОЗДІЛ 4. Хімічний зв'язок і будова речовини. § 30. Ковалентний зв'язок