Раздел § 33. Валентність і ступінь окиснення елементів