Раздел РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук. § 7. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій