Раздел РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук. Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук