Раздел Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук