Раздел Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома. § 11. Рух електронів у атомі. Електронні орбіталі