Раздел Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. § 20. Йонний зв’язок