Раздел Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. § 21. Ступінь окиснення елементів