Раздел Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. § 22. Застосування поняття про ступінь окиснення