Раздел Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. § 25. Молярна маса