Раздел РОЗДІЛ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. § 20. Кристалічні ґратки