Раздел РОЗДІЛ 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. § 23. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів