118. § 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою