Раздел Тема З. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ. § 15. Закон Гей-Люссака. Закон Авогадро. Молярний об'єм гааів