152. § 16. Відвосва густина газів. Другий наслідок із закову Авогадро