Раздел Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 24. Вивчаемо основи, їхні фізичні й хімічні властивості