Раздел Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 26. Одержаввя основ