Раздел Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 28. Одержаввя й застосування кислот