Раздел Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 31. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук