Раздел Тема 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА. § 5. Став електронів у атомі. Електровві орбіталі. Енергетичні рівЕІі та Шдрівві, їх заповневвя елентронами