78. § 9. Ковалениний полярний і неполярвиі! зв' язок