№ 9. Тема «Періодичний закон і Періодична система Д. І. Менделєєва»