Раздел РОЗДІЛ 9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів