Раздел 16. Об'єкти програм із графічним інтерфейсом