98. § 11. Основи самозахисту під час терористичних актів