Раздел § 16. Слюсарна ножівка, її будова та підготовка до роботи