161. § 32. Етапи проектування та призначення банку ідей і пропозицій