§ 4. Контрольно-вимірювальний інструмент. Штангенциркуль