Раздел Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. § 15. Узагальнення вивченого з теми "Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення"