Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. § 34. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ