Раздел Просте ускладнене речення. § 19. Речення з однорідними членами