Раздел Просте ускладнене речення. § 20. Однорідні й неоднорідні означення