ЗВ ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

 1. § 37. Особливості опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

 2. § 38. Особливості опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі

 3. § 39. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

 4. § 40. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

 5. § 41. Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному сти л

 6. § 42. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

 7. § 43. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту

 8. § 44. Діалог, складений на основі радіо- чи телепередачі дискусійного характеру

 9. § 45. Усний твір-опис місцевості (вулиці, міста, села) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

 10. § 46. Усний твір-опис пам’яток історії та культури за картиною в публіцистичному стилі

 11. § 47. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення та узагальнення матеріалу

 12. § 48. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста), пам’яток історії та культури на основі особистих

 13. § 49. Письмовий гвір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)

 14. § 50. Письмовий твір-роздум на морально-етичну чи суспільну тему в публіцистичному стилі

 15. § 51. Ділові папери. Протокол