Раздел РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. § 21. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами