94. §11. Міжнародні відносини в 16 — першій половині 17 ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 pp.