Раздел ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В 16 — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 17 СТ.. Узагальнення знань