ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В 16 - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 17 СТ.