ТЕМА 5. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 16 - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 17 СТ