Раздел Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин. § 3. Завоювання Нового Світу