Тема 5. ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В 16 - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 17 СТ.