Раздел Частина 2. Контрольні роботи. Контрольна робота 8. Геометрична прогресія