Раздел Частина 1. Поточний контроль знань. Самостійна робота 8. Нелінійні системи рівнянь