158. 16. Графічні методи розв'язування системи рівнянь