204. 21. Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь