Раздел 30. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики